قابل توجه دانشجویان علوم سیاسی

۱۱ دی ۱۳۴۸ | ۰۳:۳۰ کد خبر : ۱۶۰۴ رویدادها
تعداد بازدید:۱۴۸
قابل توجه دانشجویان علوم سیاسیکلیه دروس نیمسال دوم 94-1393 گروه علوم سیاسی در دو روز  و بدون هیچگونه تداخل کلاسی یا امتحانی برنامه ریزی شده است. در صورت انتخاب ناصحیح واحدها و درهم ریختن برنامه های ترمیک ، مسؤولیت هرگونه تداخل کلاسی ، امتحانی و نیز دشواری انتخاب واحد
در ترمهای آخر متوجه گروه نخواهد بود.


نظر شما :